Mobilní domy, Tiny house


Plánujete pořízení si mobilniho domu, či Tiny housu ? 
Podívejte se na naše produkty v katalogu. Zde je výtažek stavebního zákona, co a za jakých podmínem můžete objekt umístit na pozemek.

Ustanovení § 79 odst. 2) stavebního zákona

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci. Je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Mobilní domy, Tiny house

Máte nějaké dotazy?


Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi nebo využijte některých z uvedených kontaktů.

 Otevírací doba

PO - PÁ po tel. dohodě

 Telefon

+420 721 626 198