Blower Door test neboli test těsnosti či netěsnosti pláště budovy odhalí místa, kudy uniká teplo.

Více o testu

V případě nízkoenergetické či pasivní stavby je žádoucí, aby tepelná propustnost byla co nejmenší.
Konstrukce dřevostavby by určitě neměla propouštět teplo. Pokud plášť domu netěsní, tak hlavním problémem se stává unikající teplý vzduch ven z místnosti a naopak, průnik studeného venkovního vzduchu do domu.
Pokud přijde teplý vzduch do styku se studenou konstrukcí domu, může docházet ke kondenzaci a problémům s vlhkostí.
Při využívání řízeného větrání s rekuperací, jsou nekontrolovatelné prostupy a úniky vzduchu oběma směry nežádoucí, snižující účinnost namontované vzduchotechniky.
Jak testování probíhá...
 
Blower Door test lze rozdělit na fázi přípravnou a vlastní testování. Délka přípravné části je závislá na velikosti a členitosti domu, kde má test proběhnout. Je totiž nutné utěsnit veškeré vývody, jako je kanalizace, voda a přelepením utěsnit ostatní otvory. Samozřejmostí je uzavření dveří a oken. Samotný test probíhá tak, že se zpravidla do dveří umístí rám s vestavěným ventilátorem. Ventilátor je v rámu utěsněn plachtou a je také napojen na počítač. Celý test řídí počítačový program a výsledky se zobrazují na monitoru.
Nejprve se pomocí ventilátoru zvýší tlak v domě na 50 Pa. Tím se vlastně vyrobí přetlak. Poté se ventilátor snaží dosažený tlak udržet a počítač měří, jak velikou námahu musí při této činnosti vynaložit. Výsledný koeficient tohoto měření udává, jaký objem vzduchu je vytlačen netěstnostmi ven z domu za jednu hodinu udržování umělého přetlaku. U nízkoenergetických staveb s rekuperací tepla by měl onen koeficient dosahovat hodnoty menší než 1.

Blower Door test umožňuje případné netěsnosti nalézt. Je vytvářen podtlak. Někoho možná napadne, že nebude tak jednoduché i v podtlaku všechny netěsnosti úspěšně objevit. Běhat kolem stěn a poplácáváním rukama zjišťovat, kde to „profukuje“ není asi tou správnou objevovací metodou. Po netěsnostech se pátrá pomocí anemometru, což je měřící přístroj, který je citlivý na proudění vzduchu. Pokud se předpokládá při unikání teplého a nasávání studeného vzduchu i teplotní změna, je možné využít i termovizi.
Varianta A a B
Blower Door test se dělí na variantu A a variantu B. Varianta B se provádí u nedokončených staveb jako kontrola, kde se co případně postavilo či pospojovalo špatně nebo přesněji, netěsně. Je velmi důležité, že zjištěné nedostatky lze u takové nedokončené budovy bez nějakých větších finančních, časových i stavebních nákladů opravit.
Varianta A je realizována již u dokončených staveb především nízkoenergetických domů. Takový dům musí splňovat určité požadavky na tepelnou neprostupnost pláště a Blower Door test toto zkontroluje a tím prověří kvalitu práce prováděcí firmy.

Máte nějaké dotazy?


Využijte našeho kontaktního formuláře pro spojení s námi nebo využijte některých z uvedených kontaktů.

 Otevírací doba

PO - PÁ po tel. dohodě

 Telefon

+420 721 626 198